INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Haffmans, Ernst
Titel: Antisemitisme en nationaal-socialisme in Turkije
Sub titel: 'Jij bent een stuk stront dat in het riool belandt op het moment dat ik doortrek'

In deze brochure wordt in een serie artikelen aandacht geschonken aan het antisemitisme en het nationaal-socialistische gedachtegoed in Turkije. Centraal in de artikelen staat het antisemitisme binnen de extreem-nationalistische beweging en islamistische organisaties. Personen en organisaties die onder meer aan bod komen: Cevat Rifat Atilhan, de Nationalistische Actie Partij (MHP) en diverse islamitische partijen als de Welzijnspartij (RP). Tevens zal de ontkenning van de Holocaust in Turkije in een apart artikel onder de loep worden genomen. Over deze onderwerpen is in het Nederlandse taalgebied weinig tot niets gepubliceerd. Dat verklaart ook voor een deel waarom we tijdens het onderzoek voor de artikelen regelmatig stuiten op de opvatting dat het in 'Turkije met het antisemitisme wel meevalt'. Dit blijkt juist niet het geval te zijn. In het eerste artikel zal de relatie tussen de idealistische beweging en het antisemitische en nationaal-socialistische gedachtegoed worden behandeld. In het tweede artikel komt Cevat Rifat Atilhan aan bod. Hij was de bekendste en invloedrijkste Turkse antisemiet in Turkije in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Hij 'verdient' deze positie vanwege zijn aantoonbare contacten met Duitse nationaal-socialisten in de jaren dertig, zijn internationale netwerk met andere antisemieten en zijn antisemitische en nationaal-socialistische propaganda in Turkije. In het derde artikel komt het antisemitisme en revisionisme in de islamitische beweging in Turkije aan de orde. In het laatste artikel staat de holocaust-ontkenning door creationist Harun Yahya centraal. Daarnaast is er een selectieve bibliografie over het onderwerp opgenomen. De artikelen zijn aangevuld met extra informatie die in kaders in de artikelen en als bijlagen zijn toegevoegd. Bovendien valt op internet een uitgebreidde incidentenlijst te downloaden (http://www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/antisemitisme/artikel118.html) en een extra artikel uit het tijdschrift Wereld-Dienst (http://www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/antisemitisme/werelddienst.pdf) uit de jaren veertig van de vorige eeuw.
2006, 36 pag., Euro 5
Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts, Utrecht, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015