INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onfray, Michel
Titel: Atheologie
Sub titel: De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam

Op beeldende, toegankelijke wijze constateert Onfray hoe de drie grote monotheïstische godsdiensten aan het begin van de 21ste eeuw een aanzienlijk steviger greep op het maatschappelijk gebeuren houden dan menigeen beseft. Aan de hand van een ‘deconstructie’ van deze godsdiensten, waarbij hij teruggaat naar hun ontstaansgeschiedenis en hun historische voorlieden, beschrijft Onfray hoezeer zij behept zijn met een gerichtheid op ‘het leven na de dood’ (met als gevolg dat mensen hun lot niet recht in het gezicht zien, maar daarentegen hard werken aan datgeen wat ze juist willen ontvluchten: de dood) en een onderwerping van de mens aan irrationele, inperkende geboden en verboden. De resultaten daarvan in de privé-sfeer en in de maatschappij mogen er tot op de dag van vandaag zijn: of het nu gaat om inperking van individuele ontplooiing, onderdrukking binnen het gezin en afkeer van eigen lichaam en vrouwenhaat, dan wel om opzweping tegen anders denkenden, goedpraten van terrorisme en van oorlog… Onfray – die meent dat jodendom, christendom en islam terzake in essentie niet verschillen, maar hoofdzakelijk variaties op eenzelfde thema vormen – verschaft de lezer een veelheid aan nuttige informatie over verleden en heden, en brengt deze ten slotte tot meedenken omtrent de actuele ontwikkelingen.
2005, 268 pag., Euro 20
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9053304584


This page last updated on: 13-1-2015