INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ruyter, Theo
Titel: Requiem voor de hulp
Sub titel: De ondergang van een bedrijfstak

Ontwikkelingshulp is weggegooid geld, dat is in de loop der jaren de meest populaire kritiek geweest op het gebruik van belastingcenten voor doelen in arme landen. Vandaar dat de mensen die zich aangesproken voelden ontzettend veel energie en niet te vergeten ook heel wat geld- staken in bewijzen van het tegendeel. Sinds kort krijgt de ontwikkelingshulp weer wind in de zeilen door de wereldwijde campagne van regeringen, bedrijven , popsterren en hulporganisaties voor de Millenniumdoelen van de verenigde naties. Maar ondertussen schijnt niemand zich af te vragen of al die hulp wel helpt. De auteur geeft tien argumenten tegen de conventionele hulp en een aantal aanknopingspunten om de visie op hulp radicaal te veranderen. Theo Ruyter is bestuurslid van Attac-Nederland en betrokken bij de denktank Vr de Verandering. Hij was, in de jaren zeventig, de eerste correspondent in Afrika (ten zuiden van de Sahara) voor een aantal Nederlandse nieuwsmedia en werkte in 2002-2003 nog voor een Europese ontwikkelingsorganisatie in Tsjaad.
2005, 80 pag., Euro 10
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067281832


This page last updated on: 13-1-2015