INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Soete, Han & Raf Custers & Bruno de Hondt
Titel: Media Activisme
Sub titel: Don't hate the media, be the media

De alternatieve media rukken op. In het zog van het antiglobalisme komen wereldwijd honderden media-initiatieven voort uit sociale bewegingen. Met enthousiasme en verbeeldingskracht laten media-activisten opnieuw de stem van de bevolking horen. Ze zijn betrokken bij de gebeurtenissen op straat en willen van daaruit aan berichtgeving doen. Dit boek bundelt een massa ervaringen en inspirerende tips uit eerste hand. Het analyseert wat er mis gaat met de traditionele media, aan de hand van het propagandamodel van Chomsky & Herman. Het bekijkt de praktische en technische instrumenten die binnen ieders bereik liggen. Het is een handboek dat het perspectief op een andere samenleving van de authentieke journalisten, zoals media-activisten in Latijns-Amerika heten, scherper stelt. De auteurs van dit boek deden drie jaar lang vivisectie op hun eigen ervaring en op het werk van verwante geesten. Om een aanzet te geven. Hoe verhalen uit je omgeving optekenen? Hoe een reportage maken? Hoe mensen aan het woord laten? Hoe aan informatie geraken? En welke technologie heb je nodig om je eigen video-, foto-, audio- of geschreven reportage te maken?
2004, 254 pag., Euro 17
EPO, Berchem, ISBN 9064453365


This page last updated on: 13-1-2015