INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Krebbers, Eric e.a
Titel: Van multiculturalisme naar integratiedwang
Sub titel:

Het is inmiddels “politiek correct” om tegen het multiculturalisme te zijn. Volgens veel politici en opiniemakers is de multiculturele samenleving volledig mislukt. Problemen als eerwraak, antisemitisme en fundamentalisme worden daarbij eenzijdig gekoppeld aan migranten en vluchtelingen. De regering gaat alle “niet-westerse allochtonen” verplichten om in te burgeren. Ze moeten de Nederlandse taal en cultuur leren en zich laten kneden tot brave en bruikbare burgers. De inburgeraar moet 6000 Euro betalen voor de verplichte cursus, zijn gegevens en vorderingen worden opgenomen in centrale computerbanken. Wie het examen niet haalt verliest zijn verblijfsvergunning of krijgt een boete. De Nederlandse maatschappij wordt almaar absurder, Orwell zou dit bedacht kunnen hebben (of misschien heeft hij dat ook wel). Hoe zou een radicaal-links antwoord op deze inburgerdwang eruit kunnen zien? En moet het multiculturalisme nog wel verdedigd worden of is het daarvoor te conservatief?
2006, 52 pag., Euro 2,5
Stichting Gebladerte, Leiden, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015