INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sheehan, SeŠn M.
Titel: Anarchisme
Sub titel: Een reisgids

Anarchisme is een spanningsveld; tussen hoe dingen zijn en hoe ze zouden kunnen zijn; tussen commenisme en individualisme, Marx en Nietzsche, tussen het verwerpen van geweld en het erkennen van de grenzen van pacifisme. Een spanningsveld ten opzichte van leiderschap, van organisatievormen en staatsstructuren; tussen het creŽren van plezierige momenten nu en de voorbereiding op het verzet tegen het kapitalisme; tussen de inhoud van kunst en haar ethische vormen. Het nieuwe anarchisme accepteert en leeft met dat spanningsveld omdat het een noodzakelijke en machtige dynamiek in zich bergt. Volgens de auteur heeft het anarchisme weer zijn intrede gedaan op het podium van de wereldpolitiek met de protesten in 1999 in Seattle tegen de conferentie van de Wereldhandels Organisatie (WTO). De anti-kapitalisme en anti-globaliseringsbeweging kunnen gezien worden als een post-Koude Oorlog beweging, die er voor past te moeten kiezen tussen de oude tegenstelling kapitalisme of Sovjet staatscommunisme. Deze beweging is volgens de auteur niet alleen met het anarchisme verbonden omdat anarchistische groepen er onderdeel van uitmaken, maar ook vanwege de niet-hiŽrarchische opbouw van de beweging en de verwerping van partijpolitiek. Het anarchisme is meer een levenshouding dan een geheel van vaststaande doctrines en Sheehan geeft in dit boek een inleiding tot wat anarchisme kan betekenen. Hij beschrijft de geschiedenis en op anecdotische wijze diverse dramatische gebeurtenissen en geeft voorbeelden van de `issuesí die spelen in de beweging. Hij gaat een beperkte of polemische beschrijving uit de weg, door voorbeelden uit de hele wereld te gebruiken. Het anarchisme heeft op velerlei vlak invloed gehad, zowel op politiek, filosofisch, pedagogisch en ecologisch gebied, als ook in de literaire en filmkritiek. Sheehan ziet ook anarchistische tendensen in het Boeddhisme, Taoisme, Dada en Surrealisme. Hij bespreekt de anarchistische visie op seks en psychologie aan de hand van Wilhelm Reich en Erich Fromm, en stipt aspecten van Nietzscheís filosofie aan die aansluiten bij het individualistische anarchisme.
2006, 146 pag., Euro 17,5
Kelder, Utrecht, ISBN 9080773484


This page last updated on: 13-1-2015