INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bool, Flip (tekst) & Rogier Fokke (fotografie)
Titel: Paramisa
Sub titel: Portretten van Roma en Sinti

Sinds jaar en dag wonen in Nederland Roma en Sinti, meestal aan de rand van de stad of net buiten het dorp. Het zijn relatief onbekende groepen zigeuners in de Nederlandse samenleving. `Pramisa' is een uitgave, waarin ongeveer vijfenvijftig portretten van Roma en Sinti zijn opgenomen. De geportretteerden zijn in Europa woonachtig, maar de nadruk in dit boek ligt op de Nederlandse zigeuners. Het gaat om ‘bekenden’ die ‘onbekend’ zijn gebleven. Zij worden zonder opsmuk tegen een donkere achtergrond geportretteerd en bij een aantal portretten worden quotes uit een interview geplaatst. Het geheel geeft de Roma en Sinti een gezicht en ieder gezicht vertelt een verhaal. Een korte inleiding beschrijft de diaspora van de Roma en Sinti en het verband tussen deze portretten en eerdere fotografie waarbij zij ook het onderwerp waren.
2006, 84 pag., Euro 10
Ef & Ef media, Utrecht, ISBN 9077386025


This page last updated on: 13-1-2015