INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zwaan, Ton
Titel: Civilisering en decivilisering
Sub titel: Studies over staatsvorming en geweld nationalisme en vervolging

Vanuit een breed historisch-sociologisch perspectief en met de civilisatietheorie van Norbert Elias als leidraad worden de vier belangrijkste politieke thema's van de moderne tijd belicht: staatsvorming, natievorming, vervolging en etnisch conflict, en civilisering. Rode draad in deze studie is de vraag naar het optreden en intomen van politiek geweld. In de eerste twee hoofdstukken worden de belangrijkste begrippen - civilisering, staatsvorming en natievorming - eerst theoretisch verkend. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van nationalismen in Europa. De daaropvolgende hoofdstukken zijn te beschouwen als case-studies. In het slothoofdstuk worden vanuit vergelijkend perspectief conclusies getrokken over het ontstaan van nationalisme en geweld, vervolging en etnisch conflict, civilisering en decivilisering.
2001, 463 pag., Euro 12,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 905352696X


This page last updated on: 13-1-2015