INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Meldpunt Misbruik Identificatieplicht
Titel: Zwartboek 2005
Sub titel: Een jaar Wet op de Uitgebreide Identificatie Plicht

Vlak voor de invoering van de wet op de uitgebreide identificatieplicht reageerden velen nogal laconiekop de nieuwe burgerplicht die ons werd opgelegd. In Utrecht maakte een groepje mensen zich echter uitermate bezorgd en richtte het `Meldpunt Misbruik Identificatieplicht' op. Direct na invoering van de nieuwe wet bleek de regering vol in te zetten om ervoor te zorgen dat het `volk' aan de nieuwe verplichting ging voldoen. Vanaf dag één regende het bekeuringen en werden mensen opgepakt enkel omdat ze niet op verzoek onmiddelijk een identiteitsbewijs konden of wilden tonen. Dit boek geeft een overzicht van de ID-bekeuringen en arrestaties in 2005 en werpt licht op de gang van zaken in al die duizenden gevallen dat mensen hun boete weigeren te betalen. Het zwartboek belicht bovendien de achtergronden. Dit zowel wat betreft de afwijkende manier waarop de wet tot stand kwam als de eigenlijke bedoeling namelijk algehele elktronische persoonsregistratie en -controle.
2006, 133 pag., Euro 10
Meldpunt Misbruik identificatieplicht, Utrecht, ISBN 9081098314


This page last updated on: 13-1-2015