INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Overloop, Norbert van
Titel: Wiens Belang?
Sub titel: Het Vlaams Belang over inkomen, werk, pensioenen

Het Vlaams Belang profileert zich als 'de partij van de kleine man, van de zwaksten in onze samenleving'. Maar wie zoals de aan de mao´stische PvdA (Belgische politieke partij die nog ouderwets Stalinistisch is) advocaat Van Overloop zoekt naar de sociale en economische standpunten van de extreemrechtse partij, ziet een partij die kiest voor de rijken en ondernemers. Niet voor niets wordt het Vlaams Belang in bv Antwerpen gesteund door de top van de bedrijven in de haven, die zich prima kunnen vinden in de neoliberale agenda, waarin bijvoorbeeld de invloed van vakbonden wordt teruggedrongen en het ontslagrecht wordt versoepeld. Auteur schetst de puinhopen in Vlaanderen als het Vlaams Belang haar beleid zou kunnen uitvoeren en presenteert een alternatieve agenda.
2006, 136 pag., Euro 12,5
EPO, Berchem, ISBN 9064454035


This page last updated on: 13-1-2015