INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lehning, Arthur
Titel: Spaans dagboek & Aantekeningen over de revolutie in Spanje (2e vermeerderde druk)
Sub titel:

Heruitgave van de herinneringen van Arthur Lehning aan de tijd dat hij in oktober en november 1936 in Spanje rondreisde. Het doel van zijn reis was tweeledig: ter plaatse ervaren hoe de Spaanse revolutie zich ontwikkelde (op dat moment was die al flink op zijn retour) en proberen Spaanse archieven zeker te stellen voor het kort daarvoor in Amsterdam opgerichte Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, waarvoor Lehning werkzaam was. Lehning doet verslag van zijn waarnemingen en ontmoetingen. Lehning was, zoals zovele tijdgenoten, zeer terughoudend met kritiek spuien op de Spaanse anarchistische kameraden en op de leiding van de CNT-FAI (terwijl; hij wel terdege zeer ernstige kritiek had). Het oorspronkelijk in 1996 verschenen boekje is geactualiseerd aan de hand van sindsdien verschenen literatuur.
2006, 122 pag., Euro 17,5
De Vooruitgang, Amsterdam, ISBN 9789080871229


This page last updated on: 13-1-2015