INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vossestein, J
Titel: Werken met Oost-europa
Sub titel:

Tot de val van de Berlijnse Muur in 1989 was Oost-Europa voor velen onbereikbaar en ondoorgrondelijk terrein. Nog steeds heerst er onbekendheid met de cultuur en manier van leven en werken in dat andere deel van Europa. Inmiddels raken organisaties en bedrijfsleven steeds meer geinteresseerd, zeker na de uitbreiding van de Europese Unie met acht landen uit die regio. Tegelijkertijd zijn veel vooroordelen en stereotypen springlevend. Maar wat is daar eigenlijk nog van waar? En hoe ga je het effectiefst om met de culturele eigenheden van Oost-Europa? Om doeltreffend samen te werken met partners in Oost-Europa is het essentieel iets te weten over die culturele eigenheden, ook al lijkt dat in onze beleving weinig te maken te hebben met zakendoen. Oost-European hechten in het algemeen groot belang aan eigen en andermans culturele identiteit, aan taal en aan geschiedenacob Vossestein schreef hier een zeer leesbaar boek over. Hij is intercultureel trainer aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Hij werd bekend als schrijver van de succesvolle boeken Dealing with the Dutch, dat Nederlands gedrag inzichtelijk maakt voor buitenlanders en Vreemd volk. Over gedrag in andere culturen, dat juist inzicht geeft in gedragingen in het buitenland voor Nederlanders.
2006, 224 pag., Euro 23,5
, , ISBN 9068325906


This page last updated on: 13-1-2015