INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Juffermans, Jan
Titel: Nut & noodzaak van de mondiale voetafdruk
Sub titel: Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten

De gemiddelde inwoner van Nederland, maar ook van onder meer Japan en de Verenigde Staten, gebruikt nu zoveel fossiele energie, grondstoffen en ruimte, dat mensen elders op aarde daar schade van ondervinden en tekort worden gedaan. Een zelfde niveau van consumptie is onmogelijk voor bijvoorbeeld alle Chinezen en de hele Indiase bevolking. Daarvoor zouden zeker twee extra aardbollen nodig zijn. Op basis hiervan concludeert Juffermans in zijn boek dat duurzame leefstijlen dringend nodig zijn. Tegelijk laat hij de aantrekkelijke kanten zien, vooral op persoonlijk en gemeentelijk niveau. Het boek toont de grote verschillen in benutting en de verdeling van de mondiale gebruiksruimte. Dat is de ruimte op aarde, die biologisch productief is. Die ruimte staat onder grote druk, qua kwantiteit en qua kwaliteit. Dat komt door vele oorzaken, maar met name door gevaarlijke stoffen, door de alsmaar stijgende productie en consumptie en een snel groeiende wereldbevolking. Dat die ontwikkelingen ernstige gevolgen hebben, voor ons en volgende generaties, is nog maar nauwelijks tot de meeste mensen doorgedrongen. Dat komt omdat de verbanden nog niet goed zichtbaar zijn en we de grenzen nog niet zo goed kennen. Wellicht ook omdat het om 'zachte' grenzen gaat. De natuur laat, tot op zekere hoogte, over zich lopen. De Mondiale Voetafdruk maakt dergelijke problemen duidelijk en beter hanteerbaar.
2006, 160 pag., Euro 14,5
Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 9789056378394


This page last updated on: 13-1-2015