INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Muñiz Jaén, Ignacio & Andrés Devesaz & Miguel Amorós
Titel: Spanje 1936-2006
Sub titel: Enige teksten over het `historische geheugen'

De laatste jaren is in Spamje een soort van `Historikerstreit' ontstaan, die tezamen met talrijke manifestaties en initiatieven van onderop, dit jaar geleid heeft tot een halfslachtige `Ley de la Memoria Histórica'. Zeventig jaar na het begin van de Spaanse Revolutie/Burgeroorlog en ruim dertig jaar na de dood van dictator Franco, wordt het opgelegde stilzwijgen wel doorbroken, maar moet er nog steeds opgebokst worden tegen een stroom van leugens en manipulaties…
2006, 40 pag., Euro 2
Typemachine, Gent, ISBN Zonder ISBN


This page last updated on: 13-1-2015