INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Haffmans, Ernst & John Postma
Titel: Nationalisme en Turkse muziek
Sub titel:

In deze brochure staat muziek als propaganda-instrument van de Turkse extreem-nationalistische Grijze Wolven centraal. Bij politiek-culturele bijeenkomsten van Grijze Wolven in Nederland spelen optredens van muzikanten namelijk een belangrijke rol. In het eerste artikel van deze brochure 'Muzikale oorlog bij de Grijze Wolven' wordt onder meer ingegaan op de visie van Turkse extreem-nationalisten op cultuur en wordt de thematiek van liedteksten van diverse Grijze Wolven-muzikanten besproken. Deze liedteksten kenmerken zich frequent door haat, racisme en het verheerlijken van het Turkendom. In het tweede artikel 'Zingen en dansen voor het Ottomaanse Rijk' komt één specifieke vorm van Turkse muziek aan bod. Ottomaanse militaire marsmuziek is immers zeer populair onder de Wolven. In het derde artikel 'Het visitekaartje van Turkije Express' wordt besproken hoe door de lokale ambtenarij en politiek gereageerd wordt op politiek-culturele manifestaties van de Grijze Wolven. De diverse reacties blijken doorgaans niet te getuigen van zeer veel daadkracht tegen het Turkse nationalisme. Dit blijkt uit het subsidiëren door gemeentes van optredens van Turkse extreem-nationalistische artiesten.
2007, 40 pag., Euro 4
Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts, Utrecht, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015