INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Moeskops, Bram
Titel: Mijnbouw in Peru
Sub titel: Op zoek naar de waarheid

Metalen en mineralen worden massaal ontgonnen. De mijnbouwindustrie uit het noorden vaart er bijzonder goed bij, terwijl de exploitatie in het zuiden vaak ten koste van lokale gemeenschappen gaat. Het zuiden telt dan ook tal van mijnbouwconflicten en Peru, een traditioneel mijnbouwland, ontsnapt daar niet aan. De argumenten van de lokale gemeenschappen in Peru zijn als volgt samen te vatten: mijnbouwconcessies worden verleend zonder hun inspraak en zijn daarom illegaal, mijnen dragen niet bij aan de lokale economische ontwikkeling en mijnbedrijven vormen een ernstige bedreiging voor het milieu en het voortbestaan van de landbouw. Deze publicatie gaat dieper in op elk van deze drie argumenten. Met deze publicatie willen IPIS en CATAPA een bijdrage leveren aan de discussie over de rol die mijnbouw en andere extractieve industrieŽn kunnen spelen bij de duurzame economische ontwikkeling van Peru, maar ook van andere mijnbouwlanden in het Zuiden. Ook te downloaden via: http://www.ipisresearch.be/download.php?id=151.
2007, 32 pag., Euro 10
IPIS, Antwerpen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015