INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fabel van de Illegaal
Titel: Opgelapte vaderlandsliefde
Sub titel: Hoe de koloniale geschiedenis wordt rechtgepraat

De brochure bevat artikelen die vrijwel allemaal eerder zijn verschenen in het blad van De Fabel van de illegaal, een anti-racistische organisatie die onder meer mensen zonder verblijfsvergunning ondersteunt. Trots zijn op je eigen land is helaas weer volop in de mode. Politici en opiniemakers proberen de versleten vaderliefde weer op te lappen en ons het nationalisme door de strot te duwen via bijvoorbeeld herdenkingsjaren rond de VOC en Michiel de Ruyter. Ook de verkiezing van “de grootste Nederlander” was een sterk staaltje. Jaarlijks terugkerende feesten als Sinterklaas en Koninginnedag dragen ook hun steentje bij. Ondertussen proberen historici de bloedige geschiedenis van die roofstaat aan de Noordzee positief te herschrijven. Men wil dat de koloniale eeuwen weer gezien worden als een voorspoedige tijd waarin de Hollandse koopmansgeest tot volle bloei kwam. En voor de slavernij zouden we ons niet meer hoeven te schamen. Er wordt een volksaard geconstrueerd van bescheiden, ruimdenkende, hardwerkende en vrijheidslievende Nederlanders. Zeehelden en Indië-gangers worden ons ten voorbeeld gesteld. Gelukkig wordt het rechtpraten van de koloniale geschiedenis ook bestreden.
2007, 60 pag., Euro 3
Stichting Gebladerte, Leiden, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015