INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Argenti, Filippo
Titel: Nights of rage
Sub titel: On the recent revolts in France

Argenti geeft een chronologie van de rellen die in november 2005 in de Franse voorsteden uitbraken naar aanleiding van de dood van twee migrantenkinderen die zich opgejaagd voelden door de politie. Vervolgens laat de auteur zijn gedachten gaan over deze rellen, de oorzaken en achtergronden ervan, de zwarte kanten ervan, het perspectief en de (on)mogelijkheid van een lementair begrip van deze voorsteedse opstand van de onderklasse. Hij stelt ook dat de revolte slechts te begrijpen is wanneer men zich zelf als deel van de revolte voelt.
2007, 62 pag., Euro 2,5
Elephant Editions, London, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015