INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Collectief
Titel: Opstandige strijd en informele organisatie
Sub titel: Verzamelde teksten uit `Insurrection', anarchistische publicatie uit de jaren '80

Bundel teksten vanuit met name Italiaanse insurrectionalistisch anarchistische hoek, waarin enige harde noten gekraakt worden over anarchisme en organisatie. De auteurs pleiten begrijpelijkerwijs (gezien hun achtergrond) voor informele organisatie, directe actie, tegen syndicalisme en arbeiderisme, tegen ecologie, tegen technologie Een vurig betoog voor revolutionair elan en actie.
2006, 70 pag., Euro 2,5
Typemachine, Gent, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015