INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Collectief
Titel: Van spektakel tot biopolitiek
Sub titel: Humanitaire oorlogen en kapitalistische herstructurering

Bundel artikelen die de afgelopen 4 jaar in het Belgische anarchistische tijdschrift de Nar zijn verschenen. Onderwerpen onder andere: globalisering van de handel in loonarbeid; krijgsheren van de globalisering; mediamultinationals als interventiemacht.
2007, 30 pag., Euro 2
de NAR, Berchem, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015