INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Suljagic, Emir
Titel: Briefkaarten uit het graf
Sub titel: Een overlevende van Srebrenica vertelt

Emir Suljagic, nu journalist voor het weekblad Dani uit Sarejevo, was tolk voor de VN in Srebrenica. Hij leefde drie jaar in de door Serviërs omsingelde stad. Elf jaar na de val van de enclave schreef hij er als eerste Bosnische ooggetuige dit boek over. Soms, als Emir Suljagic even geen vertaalwerk te doen had, klom hij naar het dak van het PTT-gebouw waar hij werkte. Daar kon hij alleen zijn, iets lezen - als tolk van de VN had hij het geluk dat hij Engelstalige boeken en tijdschriften van buiten de enclave kon krijgen. Hij vertelt over het zelfgekozen stadsbestuur van Srebrenica, dat de orde in de overbevolkte stad zou moeten handhaven. In zijn boek beschrijft Suljagic hoe deze kliek hulpgoederen achterover drukte en voor woekerprijzen op de zwarte markt verkocht: “ze moesten ons het leven makkelijker maken, maar maakten het moeilijker. We waren een nogal primitieve samenleving.” Daarin krijgen primitieven al snel de overhand. Tot deze primitieven rekent Suljagic ook Naser Oric, de leider van de moslimmilities in en rond Srebrenica. Oric werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot twee jaar gevangenis, omdat hij niet voorkwam dat Servische gevangenen werden mishandeld en vermoord door zijn ondergeschikten. Suljagic verafschuwt de militieleider echter vooral omdat die een van de grote mannen van de zwarte markt in Srebrenica was.
2005, 192 pag., Euro 17,95
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029564032


This page last updated on: 13-1-2015