INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dijk, G. van & L.F.M Klep
Titel: Als de markt faalt
Sub titel: Inleiding tot coöperatie

“Als de markt faalt” gaat over het coöpereren van zelfstandige ondernemers. In tegenstelling tot wat sommigen verwachten, blijkt “de vrije markt” (volgens de schrijvers te typeren tot “geen gezeik, iedereen rijk”) nauwelijks in staat om “ondernemers hun zelfstandigheid te gunnen” vanwege ongelijkheid in marktmacht en opportunistisch gedrag. In hun woorden: er dient een marktcorrectie plaats te vinden, want als individueel kapitalistisch ondernemer moet je wel heel uniek zijn om op eigen waarde de concurrentie aan te kunnen. Een mogelijke uitweg is om als zelfstandige ondernemers samen te werken, oftewel een coöperatie te beginnen, om zo zowel je eigen positie als die van de groep te versterken. In het boek wordt ingegaan op de essentie van de vrije markt, de meerwaarde van coöpereren, de geschiedenis en actualiteit van coöperaties in Nederland, en coöperatie in de economische literatuur.
2005, 225 pag., Euro 29,95
SDU, Den Haag, ISBN 9052613443


This page last updated on: 13-1-2015