INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ferwerda, Henk
Titel: Malafide activiteiten in de vastgoedsector
Sub titel: Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak

Dit boek doet verslag van een onderzoek naar malafide exploitatie en speculatie in de vastgoedsector in de vier grote steden. Tijdens het onderzoek hebben de auteurs gesproken met vele lokale en landelijke experts, veilingen bezocht en gegevens van het Kadaster geanalyseerd. Het exploiteren van en speculeren met vastgoed zijn in beginsel volstrekt legitieme en gerespecteerde bezigheden, die echter wel allerlei mogelijkheden tot onrechtmatig en crimineel handelen bieden. De exploitatie van het vastgoed kent in de vier grote steden verschillende gezichten. In Amsterdam en Utrecht concentreert de problematische exploitatie van panden zich vooral rond illegale onderhuur en malafide woningbemiddelaars waarbij huurders slachtoffer kunnen worden van (dreiging met) geweld. Rotterdam en Den Haag beantwoorden meer aan het klassieke beeld van exploitatie waarin traditionele huisjesmelkers, gemarginaliseerde huurders en illegale vreemdelingen de belangrijkste actoren zijn en waarbij er sprake is van overlast, onveiligheid, verkrotting en overbewoning van de veelal particuliere panden. Voor speculatie geldt minder dat er sprake is van een couleur locale. Verschillende actoren die deels afkomstig zijn uit de formele economie maken in de vier steden gebruik van vergelijkbare constructies en kanalen om met panden te speculeren of geld wit te wassen. ABC-constructies, hypotheekfraude en belastingontduiking zijn hierbij de belangrijkste verschijningsvormen. Vastgoedcarrousels’, waarbij panden regelmatig van eigenaar wisselen en via executieveilingen weer op de markt komen, vinden de auteurs in beperkte mate in Den Haag en Rotterdam terug.
2007, 192 pag., Euro 24,5
SWP, Amsterdam, ISBN 9789066658394


This page last updated on: 13-1-2015