INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Duyvestein, Isabelle & Beatrice de Graaf (red)
Titel: Terroristen en hun bestrijders
Sub titel: Vroeger en nu

Zelden heeft de wereldpolitiek zo in het teken gestaan van het terrorisme en de strijd daartegen. Hoe heeft dit verschijnsel zich kunnen ontwikkelen? In Terroristen en hun bestrijders, vroeger en nu schetsen negen deskundigen de historische en maatschappelijke achtergronden van het terrorisme. Dat mensen al heel lang gebruik hebben gemaakt van methoden die nu onder de noemer terrorisme vallen, blijkt uit de vele voorbeelden in deze bundel. Zoals de aanslagen op koning-stadhouder Willem III in Engeland in de zeventiende eeuw, het anarchistisch activisme in Rusland in de negentiende eeuw, het dekolonisatieterrorisme in Algerije en Zuidoost-AziŽ, en het linkse terrorisme in Duitsland (RAF), ItaliŽ (Rode Brigades) en zelfs in Nederland (RaRa). Het boek behandelt daarnaast ook de bestrijding van het terrorisme, de rol van de geheime diensten en de effectiviteit van de bestrijding. De aanleiding voor dit boek is uiteraard 11 september 2001 en de nasleep daarvan. Historici uit Utrecht en Amsterdam (Isabelle Duyvesteyn, Beatrice de Graaf, Bob de Graaff, Frans Willem Lantink, David Onnekink, Niek Pas, Jacco Pekelder), maar ook medewerkers van de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Op deze manier wordt in een Nederlandstalige publicatie voor het eerst vanuit historisch perspectief een brug geslagen tussen de wetenschap en de praktijk, en tussen oud en nieuw terrorisme.
2007, 178 pag., Euro 19,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789085064251


This page last updated on: 13-1-2015