INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Velsen, Ad van
Titel: Mijn Pleidooi
Sub titel: Verjaagd door onmenselijkheid en corruptie van justitie en overheid

Is een verhaal wat enerzijds adembenemend is en anderzijds je de haren te berge doet rijzen en je gaat je afvragen: "Leven wij in een dergelijk land?" "Onder een dergelijk regime?" Het antwoord is volmondig ja!': Bij ook maar enige twijfel kan de koper van dit boek gebruik maken van de bon achterin en de CD-rom bestellen (tegen porto kosten) met daarop ALLE ter zake doende stukken (van zowel justitie, politie, gerecht, advocaten, getuigen, artsen etc. etc.). Mijn Pleidooi is een duidelijk voorbeeld van hoe de 'overheid' omgaat met personen van gewone komaf, met een gewone opleiding, die zonder hulp van hoog geplaatste vriendjes boven het maaiveld van onze polder gingen uitsteken. Iedereen weet ondertussen als men zich dan niet conformeert aan het 'good old boy circuit' dat dan je kop eraf wordt gehakt. Veelal op een wreder en gemener manier dan in de middeleeuwen. Ook hierin heeft `verfijning' zijn intrede gedaan. Op een meeslepende, soms cynische, maar vooral realistische wijze verhaalt Ad van Velsen wat hem is overkomen na 'n opstootje op een camping en een valse beschuldiging in Rotterdam, die overigens weer is ingetrokken. Interessant zijn ook zijn belevenissen in het land van Fidel Castro; Cuba, en zijn verloren verzameling van antieke auto's. Immers de armen van justitie zijn lang zelfs tot in Cuba en Canada. Alsmede zijn ervaringen in de transportwereld en de militaire dump en hoe hij daarmee de `kost' verdiend heeft om zijn bestaan in Cuba op te bouwen. En niet te vergeten de bouw van zijn onderzeeŽr die zelfs tot in Irak grote belangstelling genoot. Hoe hij zijn hele bestaan in duigen zag vallen, hoe al zijn bezittingen hem zijn afgenomen en hoe hij gemangeld is geworden door wat wij plegen te noemen: ons rechtvaardig bestel.' Zelfs in een bananenrepubliek zou een dermate hoeveelheid aan fouten, bewuste manipulaties en moedwillige falsificaties, diefstal en ontkenning van justitiezijde een zeldzaamheid zijn. Dit boek toont u hoe de justitiŽle psychiatrie in Nederland niet onderdoet bij de voormalige KGB in de Sovjet-Unie. Hoe rechters, officieren van justitie en politiefunctionarissen functioneren, alsmede plaatselijke hotemetoten in zijn vroegere woonplaats Driebergen, die in wezen nog veelal de mentaliteit bezitten van vroegere regenten en inquisitie. (Enkele individuele rechercheurs daargelaten). En dat in het hedendaagse Nederland!
2005, 469 pag., Euro 10
, , ISBN 9076807027


This page last updated on: 13-1-2015