INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gevers, Dick
Titel: Surrealisme en anarchisme
Sub titel:

De surrealisten beoogden een revolutionaire verandering in de kunst en in de maatschappij. Het surrealisme is in essentie anarchistisch. Dit aspect wordt in de vele publicaties over het surrealisme genegeerd of komt nauwelijks aan de orde. Hierdoor ontstaat een onjuist begrip van het surrealisme dat tot de belangrijkste kunststroming behoort van de XXe eeuw en nog niet aan vitaliteit heeft ingeboet. De uitgave toont de innige relatie aan tussen het surrealisme en het anarchisme. Dit leidt tot een andere kijk op het surrealisme.
2007, 132 pag., Euro 15
Uitgeverij Iris, Amsterdam, ISBN 9789080282452


This page last updated on: 13-1-2015