INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Versteijnen, Jo & Bram Snoek
Titel: Als het tij verloopt moet men de bakens verzetten
Sub titel: Een groene duurzame economie

In dit boek gaat het om een fundamenteel andere economie, een alternatieve economie die het neoliberalisme te zijner tijd zal kunnen vervangen als het zich steeds meer onmogelijk heeft gemaakt vanwege de schade die het toebrengt aan mens en milieu. Op de vraag waarom zon alternatief nodig is gaan we in de eerste drie hoofdstukken in als we kritiek leveren op de 'vrije' markteconomie, de rol van de staat, en het gebrek aan effectieve alternatieven bij allerlei maatschappelijke organisaties. Daarbij geven we ook een aantal maatschappelijke groeperingen aan bij wie dit alternatief in goede aarde kan vallen, en we wijzen op enkele strategische elementen om dit draagvlak te mobiliseren en uit te bouwen tot een zo breed mogelijke beweging. Het is overigens de bedoeling een website op te zetten die als discussieforum moet gaan dienen voor meer fundamentele economische alternatieven. Alleen nog gratis te downloaden via: http://www.hoedanwel.konict.nl
2007, 102 pag., Euro 15
Jo Versteijnen, Tilburg, ISBN 9789081186216


This page last updated on: 13-1-2015