INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onwijn, Karel
Titel: Rusland (landenreeks KIT)
Sub titel:

Nergens ter wereld is het contrast tussen potentie en praktische uitvoering, en tussen woord en daad, zo groot als in Rusland. Hoewel het land beschikt over ’s werelds grootste reserves aan energie en grondstoffen, moeten veel Russen het ’s winters nog altijd zonder verwarming en warm water stellen. Eenderde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Toch is een ruime meerderheid van de Russen ervan overtuigd deel uit te maken van een bevoorrechte en uitzonderlijke natie, die een speciale missie heeft te vervullen in de wereld. Wellicht daarom ontwikkelde Rusland zich na de ineenstorting van het Sovjetrijk ook niet tot een ‘gewoon’ Europees land, zoals velen hadden verwacht. De enorme omvang, het vaak barre klimaat en de eeuwenlange tegenstelling tussen volk en elite maken Rusland tot een structureel van Europa afwijkend land. Het beste is wellicht het te beschouwen als een apart werelddeel Eurazië, dat zowel politiekhistorisch als sociaal-cultureel de grens vormt tussen Europa en Azië.
2006, 146 pag., Euro 14,5
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 9789068324273


This page last updated on: 13-1-2015