INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wal, Roland van der
Titel: Of geweld zal worden gebruikt!
Sub titel: Militaire bijstand bij de handhaving en het herstel van de openbare orde 1840-1920

In de periode van 1840 tot net na de Eerste Wereldoorlog speelde het leger een prominente rol bij de ordehandhaving in Nederland. Het had niet alleen een repressieve taak zoals bij het neerslaan van de voedseloproeren in 1845 en 1847 of bij het Amsterdamse Palingoproer van 1886, maar werd in veel gevallen ook preventief ingezet bij kermissen, optochten en wedstrijden. Het leger vulde de hiaten in de gebrekkige burgerlijke politiezorg op. Hierin kwam gestaag verandering door het hardhandige optreden van het leger tijdens het Amsterdamse Kermisoproer van 1876. Ronald van der Wal geeft een gedetailleerd beeld van het moeizame demilitariseringproces dat na het beruchte Kermisoproer op gang kwam. Door versterking en professionalisering van het politieapparaat verloor het leger uiteindelijk zijn rol als ordehandhaver bijna geheel.
2007, 352 pag., Euro 27
Verloren, Hilversum, ISBN 9789065507341


This page last updated on: 13-1-2015