INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jonge, Gerard de & Rino Verpalen & Hettie Cremers
Titel: Bajesboek 6e druk
Sub titel:

Vraagbaak voor gedetineerden, hun omgeving, en hun hulpverleners. Na vele jaren is het eindelijk weer gelukt om alle aspecten van het strafrecht in een toegankelijke taal weer te geven. De wildgroei aan regels en maatregelen is in deze volledig geactualiseerde editie beknopt weergegeven. De zesde druk van het Bajesboek bevat de gebruikelijke schat aan uitgebreide en leesbare informatie voor gedetineerden. Allerhande zaken waarmee zij te maken kunnen krijgen komen aan bod, en hun rechten en plichten worden op heldere wijze uiteen gezet. In tegenstelling tot vorige edities is er geen apart deel over Terbeschikkingstelling opgenomen. Dat vereist langzamerhand namelijk een apart boek. De Terbeschikkinggestelden komen alleen aan bod voorzover ze nog als 'passant' in een huis van bewaring of gevangenis verblijven.
2008, 495 pag., Euro 30
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9789067281270


This page last updated on: 13-1-2015