INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Veen, Kris van der
Titel: Tegen grenzen
Sub titel: Vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning: na huiselijk geweld geen opvang en geen perspectief

Tegen grenzen gaat over zes vrouwen en hun kinderen die een gemeenschappelijk verhaal hebben. Ze komen uit het buitenland, hebben geen eigen verblijfsstatus Ún ze zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Door hun status hebben ze in principe geen recht op voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de vrouwenopvang. Ze lopen overal tegen grenzen aan. Vijf van de zes vrouwen in dit boek hadden het geluk dat ze uiteindelijk werden opgevangen in Toevluchtsoord. Maar niet zonder slag of stoot. Want ook de vrouwenopvang loopt tegen grenzen aan. Kris van der Veen laat als hulpverlener van stichting Toevluchtsoord zien dat er meer mogelijk is dan soms wordt aangenomen. Ook statusloze vrouwen hebben wel degelijk rechten, onder andere vastgelegd in het internationale Vrouwenverdrag. In dit boek zijn de rechten op een rijtje gezet en wordt het (inter)nationale politieke klimaat ten aanzien van vluchtelingen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder geschetst. 'Tegen Grenzen' is een pleidooi tegen de grenzen die we met elkaar voor deze vrouwen opwerpen.
2007, 124 pag., Euro 15
Gopher, Utrecht, ISBN 9789051795615


This page last updated on: 13-1-2015