INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heide, William van der
Titel: Malaysian Cinema, Asian Film
Sub titel: Border crossings and national cultures

William van der Heide maakt in dit boek een vergelijking tussen de samenstelling en het karakter van de Maleisische samenleving en het karakter van de in MaleisiŽ geproduceerde en gedistribueerde films. De auteur karakteriseert MaleisiŽ als een pluralistische samenleving, die bestaat uit een veelvoud van culturele entiteiten. Van der Heide komt tot de slotsom dat de filmcultuur, die zowel nationaal gedistribueerde en vertoonde films als kleinschalige lokale producties omvat, in Maleisie een even heterogeen karakter bezit. Dit is in het bijzonder zichtbaar bij de impact die films uit India en Hong Kong hebben op het Maleisische publiek en de Maleisische filmmakers. Een gedetailleerde analyse van een aantal Maleisische films benadrukt de culturele complexiteit van de Maleisische samenleving. De spanning tussen cultureel saamhorigheidsgevoel en ethnische exclusiviteit ligt aan de basis van de Maleisische cinema. Het boek neemt de traditionele studies van de nationale filmindustrie als uitgangspunt en accentueert de interculturele en intertextuele overeenkomsten (relaties) tussen Maleisische films en Aziatische (maar ook Europese en amerikaanse) filmpraktijken.
2002, 336 pag., Euro 33,2
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 9789053565193


This page last updated on: 13-1-2015