INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Piceu, Tim
Titel: Over vrybuters en quaetdoenders
Sub titel: Terreur op het Vlaamse platteland (eind 16e eeuw)

Walmende brandstapels, fel bevochten veldslagen en bitter volgehouden belegeringen staan symbool voor de godsdiensoorlogen in de Lage Landen. Maar er was meer. Voor de gewone bevolking betekende de oorlog voortdurend leven met terreur en angst: hinderlagen en hongersnood, ontvoeringen en brandstichting, afpersing en ongewenst bezoek van muitende soldaten was dagelijkse kost. Dit boek neemt je mee op strooptocht in het Vlaanderen van het einde van de 16e eeuw, waar vrijbuiters ongestraft roofden, vee stalen, moordden, plunderden en verkrachten. Hoe verdedigden de Vlamingen zich?
2008, 256 pag., Euro 24,95
Davidsfonds, Leuven, ISBN 9789058265357


This page last updated on: 13-1-2015