INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wiersma, Rymke
Titel: Sto´sche Notities
Sub titel: De sto´cijnen en andere klassieke filosofen als bron van inspiratie voor geluk en een mooiere wereld

De gedachten van de Stoa staan weer volop in de belangstelling. Het gaat daarbij om een levenshouding die optimaal bijdraagt enerzijds aan persoonlijk geluk in de zin van wat de Stoa 'eudaimonia' noemt, een leven dat goed in elkaar zit, en anderzijds aan een leefbare samenleving. Centraal daarbij staat de gedachte dat hevige emoties ons bij die levenshouding in de weg staan, maar omdat die emoties berusten op onjuiste oordelen ligt het in onze macht om er iets aan te doen. In dit boek doet de schrijfster twee dingen: enerzijds legt zij de kerngedachten van de Stoa uitvoerig uit, anderzijds past zij ze toe op onze huidige samenleving. Daarbij schrijft zij, net als Marcus Aurelius of Epictetus, in korte paragraafjes, in een eenvoudige taal die direct aanspreekt. Met bronverwijzingen en literatuurlijst.
2008, 209 pag., Euro 17,5
Atalanta, Utrecht, ISBN 9789073034440


This page last updated on: 13-1-2015