INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schuurman, Herman & Els van Daele
Titel: Werken is misdaad / de mokergroep
Sub titel: Gevolgd door: De Mokergroep, Hoe de opstandige jeugd in de roerige jaren twintig de libertaire beweging in beroering bracht

Herman J. Schuurman (1897-1991) is één van de oprichters van de groep radicale jongeren rond het blad `De Moker. Opruiend blad voor jonge arbeiders' (eind 1923-1928). De zeer vrij georganiseerde Mokergroep verenigde zo'n vijfhonderd jonge proletariërs, verspreid in kleine groepjes,vooral in het Westen en Noorden van het land, die het Nederlandse proletariaat en met name de libertaire arbeidersbeweging te gezapig vonden en een por wilden geven in de richting van de revolutie die zij in Rusland en Duitsland hadden zien ontstaan, en die, hoewel verraden door respectievelijk de bolsjewieken en de sociaal-democratie, nog zo dichtbij was. `Werken is misdaad' kan als hun programma worden beschouwd Terwijl zij deelnamen aan iedere strijd tegen het hier heersende kapitalisme en militarisme, richtten zij hun kritiek ook op vertegenwoordigende lichamen als partijen en vakbonden, die zij eerder als een rem dan als een stimulans beschouwden. De geschiedenis heeft hen geen ongelijk gegeven.
2008, 72 pag., Euro 7,5
Dolle Hond, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015