INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gielen, Amy-Jane
Titel: Radicalisering en identiteit
Sub titel: Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken

De moord op Theo van Gogh zorgde voor een schokgolf in Nederland. Radicale moslims bleken ook in onze steden aanwezig te zijn. Wie zijn deze jongeren en welke factoren hebben geleid tot hun radicaliseringsproces, was een vraag die breed leefde. Onderzoek dat antwoord probeerde te geven op deze vragen, noemde diverse factoren op het internationale, sociaal-economische en sociaal-psycholoigische niveau die zouden leiden tot radicalisering. Amy-Jane Gielen richt haar aandacht op een onderbelicht aspect in deze onderzoeken: de zoektocht naar identiteit. Daarbij kijkt zij niet alleen naar geradicaliseerde moslimjongeren, maar ook naar een groep die regelmatig vergeten wordt: rechts radicale jongeren. Alle jongeren gaan vanaf de pubertijd op zoek naar hun identiteit. Hun identiteit wordt gevormd door persoonskenmerken, interpersoonlijke relaties, groepsrelaties en specifieke gebeurtenissen. Met behulp van literatuurstudie en interviews plaatst Amy-Jane Gielen de zoektocht van identiteit onder geradicaliseerde religieuze en politieke jongeren in vergelijkend perspectief en komt tot de conclusie dat (de zoektocht naar) identiteit een centrale rol speelt in het radicaliseringproces. Vervolgens maakt zij een vertaalslag naar de praktijk: wat kan de overheid dan doen om radicalisering onder deze jongeren te voorkomen? In haar betoog voor een breed preventiemodel laat zij o.a. door evaluatie van actvititeiten die in het kader van het tegengaan van radicalisering in Slotervaart van start zijn gegaan, zien wat de mogelijkheden voor een overheid zijn.
2008, 140 pag., Euro 19,9
Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 9789052603018


This page last updated on: 13-1-2015