INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Willems, B.
Titel: Biologische groenteteelt
Sub titel: Handleiding, achtergrond en praktijk

Biologische groenteteelt maakt duidelijk hoe je in Nederland met behulp van ecologische principes gezond groeiende gewassen teelt. De biologische tuinder is zich tenvolle bewust van zijn ingrijpen in de ecologie van zijn bedrijf. Hij weet wat niet mag, geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Toch balanceert de tuinder voortdurend op het hellend vlak tussen ecologie en technologie: - hoe en hoeveel moet hij bemesten?; - hoe moet hij ziekten en plagen bestrijden?; - in hoeverre moet hij mechaniseren? e.d. Op samenhangende wijze behandelt dit boek de belangrijkste thema's en begrippen op het terrein van de biologische groenteteelt. Het is een leerboek en een praktisch handboek voor de biologisch telende agrariŽr en voor wie een stap in die richting wil zetten. Achtereenvolgens komen aan de ordehistorie en ideaal- karakteristiek van bedrijven en teelten; vruchtwisseling en teeltplan- bodem en bemesting- rassenkeus en zaadkwaliteit; biologische opkweek; gewasbedekking met folie of teeltgaas; onkruid en onkruidbestrijding; omgaan met ziekten en plagen; teeltaanwijzingen voor de vollegrond; biologische teelt in kassen; saldoberekening en kostprijs; de omschakeling.
1996, 263 pag., Euro 22,5
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 9789062243068


This page last updated on: 13-1-2015