INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Diamond, Jared
Titel: Ondergang
Sub titel: Waarom sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen?

Wie kent niet de fascinatie voor de indrukwekkende en mysterieuze ru´nes en bouwwerken uit het verleden? Van Maya┤s, Chinezen, Grieken en PolynesiŰrs? Waarom kwam aan zo vele machtige beschavingen een eind? In Ondergang ontwikkelt Jared Diamond een alomvattende theorie over het verdwijnen van beschavingen. Aan de hand van boeiende historische beschrijvingen laat hij zien dat beschavingen vooral ten onder gingen door aantasting van het milieu, klimaatverandering, snelle bevolkingsgroei en verkeerde politieke beslissingen. Diamond trekt het verband door naar onze beschaving en stelt de dwingende vraag: hoe kan onze wereld een ecologische zelfmoord voorkomen?
2008, 702 pag., Euro 19,95
Spectrum, Utrecht, ISBN 9789049100063


This page last updated on: 13-1-2015