INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chagoll, Lydia
Titel: Zigeuners
Sub titel: Sinti en Roma onder het hakenkruis

'Zigeuners' is een historische getuigenis over het lot van de Sinti en Roma in Europa in de nazitijd, van 1933 tot 1945. Het zogenaamde 'zigeuner'-volk werd, op dezelfde manier als het Joodse volk, vervolgd omdat het volgens de nazi-ideologie niet tot het Germaanse ras behoorde. De lijdensweg van de Sinti en de Roma is nauwelijks bekend. De genocide waarvan zij het slachtoffer werden, wordt door sommige historici niet erkend. Die blijven zich focussen op de uitroeiing van de Joden, die ze Holocaust gedoopt hebben om het unieke karakter ervan te onderstrepen. Dit boek probeert de geschiedenis recht te doen. Het brengt een schat aan gegevens bijeen die het bewijs leveren dat de systematische uitroeiing van de Sinti en de Roma op een geÔnstitutionaliseerde manier gepland werd door de naziís. Er is wel degelijk sprake van een genocide.
2008, 280 pag., Euro 20
EPO, Berchem, ISBN 9789064454943


This page last updated on: 13-1-2015