INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Achterhuis, Hans
Titel: Met alle geweld
Sub titel: Een filosofische zoektocht

Vragen rond gebruik en de legitimatie van geweld, die zowel in de wetenschap als in de politiek tegenwoordig steeds meer aan de orde worden gesteld, zijn aan de filosofie goeddeels voorbijgegaan. De laatste brede wijsgerige studie over geweld is misschien `Over het geweld' van Hannah Arendt, dat alweer uit 1969 stamt. In het voetspoor van Arendt, en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur, probeert Hans Achterhuis in zijn 750 pagina`s tellende magnum opus Met alle geweld de vele verschijningsvormen van geweld te begrijpen. Als geen ander is Achterhuis in staat fundamenteel te reflecteren over een thema dat zowel actueel als van alle tijden is: `De mechanismen achter het geweld die we bij de dieren ook al aantroffen, worden bij de mens als het morele dier bij uitstek bekleed met ethische betekenissen die ze virulenter maken. Wij mensen vechten niet alleen simpelweg tegen een groep buitenstaanders, nee, wij hebben de neiging om de wij/zij-tegenstelling op een morele wijze absoluut te maken.`
2008, 750 pag., Euro 39,95
Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 9789047701279


This page last updated on: 13-1-2015