INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Anoniem
Titel: Over drie bedriegers
Sub titel: Mozes, Jezus, Mohammed

Van de twaalfde tot laat in de achttiende eeuw ging in de intellectuele kringen van Europa het gerucht dat er een door een berucht atheďst geschreven boek `De tribus impostoribus' [Over drie bedriegers] zou bestaan. Niemand had het gezien of gelezen, maar iedereen wist dat er in dit boek op godslasterlijke wijze werd afgerekend met de drie stichters van de grote monotheďstische religies, Mozes, Jezus, Mohammed. Bestond dat boek of was het een mythe? Het boek bestond inderdaad, maar niemand wist wie het geschreven had. In de loop der tijd werden niet minder dan vijftig al dan niet bekende `atheďsten’ als mogelijke auteur naar voren geschoven, onder wie de Duitse keizer Frederik II van Hohenstaufen, Giovanni Boccaccio, Machiavelli, Erasmus en Spinoza. Hoewel laatstgenoemde de `Over drie bedriegers' niet geschreven heeft, lagen zijn deďstische ideeën toch aan de oorsprong van twee achttiende-eeuwse traktaten met deze titel. Het ene, dat in 1688 werd geschreven, is het Latijnse `De tribus impostoribus' en wordt toegeschreven aan de Duitse rechtsgeleerde Johannes Joachim Müller (1661-1733), die stamde uit een familie van theologen. Het andere verscheen voor het eerst in 1719; het was in het Frans geschreven en de titel luidde `Traité des trois imposteurs'. Deze tweede tekst is aanzienlijk langer dan de eerste, die nooit volledig werd uitgewerkt. De vermoedelijke auteur van de Traité is de Rotterdammer Jan Vroesen (1672-1725),. Wel is zeker dat deze twee traktaten een bijzonder boeiend facet laten zien van de `radicale’ Verlichting.
2008, 164 pag., Euro 14,9
Voltaire, Den Bosch, ISBN 9789058480743


This page last updated on: 13-1-2015