INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Moussault, Paul & Jan Lust
Titel: Rood Verzetsfront
Sub titel: Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland een reconstructie

Nederland werd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw geconfronteerd met groepen die een gewelddadige omverwerping van de bestaande politieke orde nastreefden. Rood Verzetsfront Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland is een historische reconstructie, gezien vanuit het perspectief van de sympathisanten van de Rote Armee Fraktion in Nederland. Gebaseerd op interviews met ex-leden van het Rood Verzetsfront, geheime documenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Centrale Recherche Informatiedienst en de Oost-Duitse geheime dienst, Stasi, biedt dit boek een spannende inkijk in de keuken van het politieke activisme van die jaren.
2009, 360 pag., Euro 25
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9789067282222


This page last updated on: 13-1-2015