INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Burleigh, Michael
Titel: Bloed en woede
Sub titel: Een culturele geschiedenis van het terrorisme

In een pakkende studie plaatst de auteur het moderne terrorisme in een historisch kader. De Russische revolutionairen, de terreur tegenover koloniale machten, de Rode Brigade, de Rote Armee Fraktion en niet in de laatste plaats het islamitische fundamentalisme passeren de revue. Burleigh trekt parallellen tussen het terrorisme in vroeger tijden en nu, en legt organisatie en werkwijze ervan bloot, Hij toont de zwakke punten van terroristen en geeft aan hoe beschaafde volken die kunnen uitbuiten. Volgens hem worden terroristen voornamelijk gedreven door sensatiezucht en wordt de kennis die zij hebben van de zaak waarvoor zij vechten dikwijls schromelijk overschat.
2009, 550 pag., Euro 39,9
Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 9789023435761


This page last updated on: 13-1-2015