INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kraaijeveld, J.
Titel: Politiek op de plank
Sub titel: De privébibliotheek van Rob van Gennep vs. het fonds van zijn uitgeverij

Rob van Gennep was een spraakmakend uitgever in een woelig tijdperk. Met onder meer zijn Kritiese Biblioteek droeg hij in de jaren zestig en zeventig bij aan de politieke bewustwording van Nederland. Maar welke boeken had hij nu eigenlijk in zijn eigen kast staan? En hoe verhouden die zich tot het fonds van zijn uitgeverij? Dit boek schetst de geschiedenis en het fonds van de uitgeverij, geeft een gedetailleerd beeld van Van Genneps privébibliotheek.
2009, 188 pag., Euro 19,5
Eburon, Delft, ISBN 97890-59722972


This page last updated on: 13-1-2015