INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Till, Margreet van
Titel: Batavia bij nacht
Sub titel: Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden 1869-1942

Ook Indonesie heeft zijn Robin Hood, genaamd Si Pitung. Met zijn schelmenstreken maakte deze bandiet het negentiende-eeuwse Batavia, het huidige Jakarta, onveilig. Si Pitung was niet de enige rover in de stad. Banditisme kwam in de laatkoloniale periode veel voor. In de hoogtijjaren van de rovers vond in Batavia gemiddeld om de dag een roofoverval plaats. In dit boek leest men wie de bandieten waren, hoe zij te werk gingen, wat hun motieven waren en wat hun economische betekenis was. Maar ook wat de stadsbewoners van deze dreiging vonden. De rovers werden als het tegenbeeld van de beschaving beschouwd. De burgers zagen in de rovers dankbare objecten om hun eigen preoccupatie met seks, geweld en magie op te projecteren. In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw kreeg de moderniserende politie van de kolonie het probleem van de rovers eindelijk onder controle. In de verbeelding leven zij echter nog in vele vormen voort in de volkscultuur van Jakarta.
2006, 284 pag., Euro 24,9
Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 9789052602288


This page last updated on: 13-1-2015