INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vriend, Huid de & Piet Schenkelaars
Titel: Oogst uit het lab
Sub titel: Biotechnologie en voedselproductie

Dolly, Herman, gentomaten en genetisch gemanipuleerde soja. Zo maar wat zaken uit de moderne landbouw. Oogst uit het lab laat zien welke technologische ontwikkelingen er al zijn en welke er aan komen. Wat kunnen we leren van de afgelopen vijftien jaar, en wat hebben we daaraan voor de toekomst? Wat betreft de auteurs is de toekomst er een mét agrobiotechnologie en gentechnologie. Maar dat kan niet zonder een publiek debat tussen overheden, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en burgers. Maatschappelijk draagvlak is een wezenlijke voorwaarde voor succesvolle innovaties. Dit boek levert een bijdrage aan deze maatschappelijke discussie.
2008, 256 pag., Euro 20
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 9789062244713


This page last updated on: 13-1-2015