INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Liekens, Roger
Titel: Markfundamentalisme
Sub titel: De neo-liberale mythen ontmaskerd

De financiële crisis die een tijd geleden de wereld beroerde heeft één voordeel: de opvatting dat de vrije markt de best manier is om het economisch leven te regelen, werd onderuitgehaald. Weer eens werd bewezen dat de markt niet in staat is haar eigen uitwassen te corrigeren en dat het kapitalisme ons van de ene naar de andere crisis leidt. Toch houden marktfundamentalisten vast aan een heleboel mythen over de vrije markt en het kapitalisme: mythen die elke marxist, andersglobalist en syndicalist zou moeten kunnen weerleggen. Om mythen te weerleggen zoals "De markt leidt tot meer welvaart en minder armoede", "Vrijhandel is de beste waarborg voor groei", "De markt zal de milieuproblemen wel oplossen", "Het kapitalisme staat voor vrijheid en democratie", "Privatisering en liberalisering leiden tot betere voorzieningen", "Er is geen alternatief voor de markt", schreef Roger Liekens, al bijna 30 jaar actief in de strijd tegen het kapitalisme, de brochure 'Marktfundamentalisme: de neoliberale mythen ontmaskerd'. Door middel van sterke argumenten en heel wat feiten en cijfers wordt van het neoliberalisme brandhout gemaakt. Het is niet alleen een beschrijving en gedetailleerde weerlegging van de kapitalistische mythen maar ook een beschrijving van de gevolgen hiervan
2009, 78 pag., Euro 3
Roger Liekens, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015