INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Werf, S. van der
Titel: Werken aan wonen
Sub titel:

In Werken aan wonen komen alle sociaal-juridische aspecten van huisvesting samen. Het behandelt vragen als hoe kom je aan een woning, is kopen beter dan huren, hoe zit het met huurtoeslag en wat te doen bij overlast. Bij de uitwerking hiervan worden onderwerpen betrokken als de geschiedenis van volkshuisvesting in Nederland, bouwen en plannen, de woningcorporaties en hun taak van sociaal verhuur. Ook de stedelijke vernieuwing in de wijken komt uitgebreid aan de orde en met name de mensen in de buurt. De praktische kant wordt belicht met casu´stiek en ook in de opdrachten op de bijbehorende website. Door de brede invalshoek biedt dit boek studenten SJD de kennis en kunde die zij op het gebied van wonen nodig hebben, maar is het bovendien geschikt voor de opleidingen social work en vastgoed en makelaardij en voor elke professional die betrokken is bij volkshuisvesting.
2009, 221 pag., Euro 22,5
Coutinho, , ISBN 9789046901267


This page last updated on: 13-1-2015