INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Versteijnen, Jo
Titel: Ooit is het welletjes
Sub titel: Des pennings klank verdooft alle rede

Een correspondentie tussen mij als auteur en een briefschrijver uit het midden van het land, ontwikkelt zich tot een analyse van het onheil van de "vrije" markt - onder andere de huidige financiŽle en daarmee samenhangende economische crisis - en tot een opzet van een economisch alternatief dat als discussiestuk wordt voorgehouden. Deze levendige correspondentie is gebundeld in "Ooit is het welletjes". In een vijftiental briefwisselingen worden onderwerpen besproken die er toe doen. Aan bod komen onder meer de maakbaarheid van samenleving en economie, de problemen van de "vrije" markt en de vraag waarom die onlosmakelijk met het kapitalisme verbonden zijn, verder zien we ook de rol van de staat en de politiek in het algemeen. Een en ander mondt uit in de overtuiging van de noodzaak van een economisch alternatief, de contouren van zo'n sociaalecologisch alternatief, en de weg ernaar toe.
2009, 156 pag., Euro 16
Jo Versteijnen, Tilburg, ISBN 9789081186223


This page last updated on: 13-1-2015