INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Geurts, Guus
Titel: Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering
Sub titel: Beleid en praktijk

Met deze brochure willen we enerzijds de vermeende positieve effecten van het op de export en concurrentie gerichte handelsbeleid en het westerse ontwikkelingsmodel ter discussie stellen. Dat doen we via een analyse van de huidige sociale- en milieuproblematiek. Anderzijds dragen we een alternatief voor dat in onze ogen wel kan leiden tot een verbetering in de voorziening van basisbehoeften in Noord en Zuid en een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de steeds urgenter wordende crisis binnen natuur en milieu. Regionalisering betekent dat productie en consumptie zo veel mogelijk op basis van regionaal aanwezige natuurlijke hulpbronnen plaatsvindt. Het betekent ook dat landen weer de mogelijkheid krijgen hun economieŽn, midden- en kleinbedrijf, arbeiders en boeren te beschermen tegen (de mythe van) de vrije wereldmarkt. We volgen hierbij nadrukkelijk de slogan Think global, act local. Er komen zowel alternatieven binnen het internationale en nationale beleid aan de orde, als vele inspirerende praktijkvoorbeelden van regionale zelfvoorziening in binnen- en buitenland. Hopelijk vindt u in deze brochure voldoende handelingsperspectieven of u nu global of local aan de slag bent of wilt.
2008, 63 pag., Euro 10
Voor de verandering, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015